Engelska på fickan

Under 2019 – 2021 kommer vi att genomföra ett Arvsfondsprojekt som heter ”Engelska på fickan”. Här ska vi bygga en app som ska lanseras sommaren 2021.

I appen ska man kunna lära sig grunderna dels i att läsa och skriva engelska, dels grunderna i det amerikanska teckenspråket, ASL.

I appen finns övningar och spel för att göra inlärningen rolig. Dessutom är alla förklaringar till regler och grammatik på svenskt teckenspråk!

 

 
 
Länk till materialet kommer senare