Policy för personuppgiftshantering
Vi tycker att det är viktigt att du som medlem känner dig trygg med hur vi på Teckenpedagogerna hanterar dina personuppgifter Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Alla våra medarbetare är insatt och följer denna policy.

Hur vi använder personuppgifter
Eftersom vi är en förening har vi ett medlemsregister. Vi registrerar personuppgifter via formulär på vår hemsida där personer registrerar sig för medlemskap. Dessa uppgifter används sedan för kontakt med medlemmarna och för att kommunicera nyheter och information från föreningen.

Hur sparar vi personuppgifter?
Personuppgifterna sparar vi i interna system och lämnar inte ut dessa till tredje part utan din tillåtelse. Personuppgifterna sparas så länge medlemskapet gäller men om ingen ny inbetalning sker tar vi bort dessa.

Du har rätt att när som helst begära att få veta vilka personuppgifter vi sparar om dig och kan begära att dessa tas bort eller uppdateras.

Kontakt
Ansvarig för identitets- och kontaktuppgifter är Teckenpedagogernas styrelse: Teckenpedagogerna, Älvtomtagatan 12A, 703 42 Örebro. Mobil 0705-145427, E-post: info@teckenpedagogerna.se.