Grundkurs i ASL

Vill du lära dig lite amerikanskt teckenspråk? Här finner du ett material där du kan lära dig grunderna i det amerikanska teckenspråket, ASL. ASL är det språk som idag ligger till grund för den internationella tecken-kommunikationen. Här kan du arbeta med ordförråd, fraser och att avläsa enkla berättelser. Vi uppdaterar materialet med jämna mellanrum.

Länk till materialet