Svenska för döva nyanlända

Svenska för döva nyanlända är ett Arvsfondsprojekt som vi driver tillsammans med Västanviks folkhögskola. Det är ett treårigt projekt som följer Skolverkets kursplan för SFI, nivå A, B och C.

Här kan du lära grunderna i svenska språket och träna på att läsa och skriva med interaktiva övningar och alla förklaringar på svenskt teckenspråk.
Materialet kommer att lanseras sommaren 2020. Vill du delta som test-person så kontakta oss!

 

 

Länk till materialet