Teckenspråk för nybörjare

Detta är ett material som är framtaget för undervisning på gymnasieskolan i ämnet Svenskt teckenspråk för nybörjare steg 1,2 och 3. Innehållet följer Skolverkets kursplan för ämnet men utförd med en visuell grund med huvudpunkt på tecken, filmer, foton och illustrationer. Instruktioner och övningar är på anpassat teckenspråk och det finns också tips och råd till lärare. Materialet är finansierat av Arvsfonden och producerat av Europeiskt Teckenspråkscenter som i sin tur överlåtit det till Teckenpedagogerna. Materialet kan med fördel användas till alla målgrupper som är nybörjare i Svenskt teckenspråk.

 

 

Länk till materialet steg 1 Länk till materialet steg 2 Länk till materialet steg 3